Home

auto verzekering

Waarom is deze site in het leven geroepen?

Een polisblad lezen en begrijpen vinden veel mensen al moeilijk, laat staan, het lezen en begrijpen van de voorwaarden; de vele tekst, de kleine lettertjes. De meeste mensen lezen die dus niet, terwijl het wel belangrijk is.

Verder was er tot 15 jaar geleden sprake van standaard verzekeringsdekkingen

Door commercie gedreven, hebben verzekeraars de basisprincipes losgelaten, waardoor er geen standaardnormen meer zijn en er een zeer divers aanbod aan verzekeringsdekkingen is ontstaan. Dit maakt het vergelijken van verzekeringen voor de particulier erg moeilijk. Een niet te hoge premie is belangrijk, een goede dekking ook.

Via deze site proberen wij u handvatten te geven om uzelf goed en betaalbaar te verzekeren. Ook leggen wij uit wat u kunt doen bij schade.

Deze site is bedoeld voor particulieren. Bedrijven en zelfstandigen, met of zonder personeel, adviseren wij , dit gezien de branchespecifieke risico’s, zich te wenden tot een WFT-gecertificeerde Adviseur Zakelijke Verzekeringen.

Deze site is bedoeld om u als particulier handvatten te geven. Wij erkennen geen enkele aansprakelijkheid inzake onze uitleg en adviezen. Voor zekerheid verwijzen wij u naar:

uw polis, uw polisvoorwaarden, uw adviseur, uw assuradeur en uw verzekeraar.