Autoverzekering

auto verzekeren

Uw auto moet volgens de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor wettelijke aansprakelijkheid, voor schade die wordt veroorzaakt aan een ander, worden verzekerd.

In enkele gevallen, bijvoorbeeld; de auto wordt een tijd niet gebruikt en staat niet aan de openbare weg en het kenteken is geschorst ( voor informatie zie: www.rdw.nl) en voor gemoedsbezwaar (voor informatie zie: www.vereende.nl), is zo’n verzekering niet nodig.

Autoverzekering dekking

Voor oude auto’s met weinig waarde, wordt vaak alleen de verplichte WA-verzekering gesloten.
Onder de WA-verzekering valt meestal ook een hulpdekking voor het bergen van de eigen auto en het repatriëren van de inzittenden na een ongeval.

Voor wat jongere auto’s met een redelijke waarde, wordt vaak een WA + beperkt cascoverzekering gesloten. De beperkt cascoverzekering dekt meestal schade aan de eigen auto, ontstaan buiten deelname aan het verkeer, te denken valt aan; inbraakschade, diefstalschade en stormschade. Daarnaast is er meestal ook dekking voor brandschade, ruitschade en voor de directe schade die wordt veroorzaakt door een aanrijding met een dier.

Voor nieuwe en erg jonge en dus waardevolle auto’s, is het gebruikelijk om een WA + volledig cascoverzekering te sluiten. Deze verzekering dekt naast de gebeurtenissen van de beperkt cascoverzekering meestal ook bijna alle plotseling en onvoorziene schade aan de eigen auto. Denk aan aanrijdingsschade en vandalismeschade. De volledig cascoverzekering kent vaak een uitgebreidere hulpdekking, er is soms dekking voor (gedeeltelijke) pechhulp in het buitenland.

Een belangrijke extra dekking voor de autoverzekering is de schadeverzekering inzittenden. Deze verzekering dekt de letselschade en de materiële schade opgelopen door de bestuurder en de passagiers ten gevolge van een ongeval met de verzekerde auto. Ook als de bestuurder van de auto schuld draagt aan het ontstaan van het ongeval. De verzekering dekt tot een bepaald verzekerd bedrag, bijvoorbeeld tot € 1.000.000,-.

Ook kan de goedkopere ongevallen inzittenden dekking als extra dekking worden gesloten. Deze keert bij overlijden door een ongeval een vooraf bepaald bedrag van bijvoorbeeld € 10.000,- uit en bij blijvende invaliditeit door een ongeval, afhankelijk van de mate van invaliditeit, bijvoorbeeld maximaal € 50.000,-. Eigenlijk is dit een achterhaalde dekking, omdat die maar een zeer beperkte dekking biedt. Voorkeur heeft dan ook de Schadeverzekering inzittenden dekking.

Een andere extra dekking is de verhaalsbijstandverzekering waarop wordt geprobeerd de schade aan jouw auto te verhalen.
Een betere extra dekking is de iets duurdere rechtsbijstandverzekering, dan bestaat er ook recht op juridische hulp bij het verhalen van de schade aan de eigen auto.

Heb jij al een algemene rechtsbijstandverzekering met een verkeersdekking, dan is het niet nodig om op de autoverzekering een verhaalsbijstandverzekering of rechtsbijstandverzekering te sluiten.

Soms kun je ook een pechhulpdekking sluiten. Het nadeel is, dat een pechhulpmelding door een verzekeraar landelijk wordt geregistreerd als een schade en dat kan weer tot problemen leiden bij het overstappen naar een andere verzekeraar. Alle schaden worden geregistreerd in de CIS databank (voor informatie zie: www.stichtingcis.nl).

Soms is het mogelijk een no-claimbeschermer te nemen. Hiermee kun je één keer per jaar schade claimen zonder dat de premie bij jouw huidige verzekeraar omhoog gaat. Je verliest wel schadevrije jaren, waardoor je bij overstappen naar een andere verzekeraar alsnog financieel nadeel kunt ondervinden van de ten laste van de no-claimbeschermer geclaimde schade.

De premie van je autoverzekering

De premie van de autoverzekering is gebaseerd op veel gegevens, zoals onder andere; de dekkingen, het aantal schadevrije jaren, het postcodegebied, de leeftijd van de regelmatige bestuurder(s), gewicht, waarde en type van de auto en het aantal kilometers dat per jaar wordt gereden.

Het aantal schadevrije jaren worden geregistreerd in het systeem roy-data (voor informatie, zie: www.seps.nl).

Als er in het gezin meerdere motorrijtuigen zijn, is het soms mogelijk extra kortingtreden te krijgen.

Als de verzekering eenmaal loopt, dient u belangrijke wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, een andere regelmatige bestuurder of verandering van het jaarkilometrage, door te geven aan uw verzekeraar.

Zorg dat u uw verzekeraar volledig en eerlijk informeert en neem bij twijfel of vragen contact met haar op.

Meer te weten komen over een aansprakelijkheidsverzekering?