Verzekeringsbegrippen

Verzekeringsbegrippen

Begrippenlijst

Assuradeur
Een verzekeringsbedrijf met een volmacht van een of van meerdere verzekeraar(s) om polissen af te geven en de (meeste) schaden te regelen. De verzekeraar draagt het risico. Als vergoeding voor het werk dat de assuradeur voor de verzekeraar doet, ontvangt de assuradeur tekencommissie.
Voor meer informatie, zie: www.nvga.nl.

CIS
Stichting Centraal Informatie Systeem ondersteunt verzekeraars en hun gevolmachtigden bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten.
Voor meer informatie, zie: www.stichtingcis.nl.

Gevolmachtigde
Zie assuradeur uitleg.

Wam
De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bepaalt dat:
de bezitter van een motorrijtuig en degene op wiens naam dit in het kentekenregister is ingeschreven, zijn verplicht voor het motorrijtuig een verzekering te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet, indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien dat motorrijtuig in het kentekenregister is ingeschreven en tenaamgesteld.
Voor meer informatie, zie: www.overheid.nl.

Wft
De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen zoals banken en verzekeraars en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. De manier van toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht. De Nederlandsche bank en de Autoriteit Financiële Markten voeren het toezicht uit.
Voor meer informatie, zie: www.overheid.nl, www.dnb.nl en www.afm.nl.